(032) 253-38-86

  (067) 781-73-91

PHP

ПРОГРАМА КУРСУ

1.Основи Web-програмування. Можливості, завдання і застосування PHP. Середовище виконання. Інструменти розробки. Взаємодія PHP, HTML, CSS. Структура майбутнього сайту.

2. Специфіка мови програмування PHP: синтаксис, змінні, константи, типи даних, вирази, операції, пріоритет виконання операцій, оператори інкремента і декремента.

3. Призначені для користувача форми, HTTP-методи, GET & POST, передача даних на сервер за допомогою форм.

4. Конструкції мови - if-else, do-while, for, foreach, switch - case, require, include і інші.

5. Робота з масивами, доступ до даних, сортування, глобальні масиви.

6. Функції. Вбудовані і призначені для користувача функції.

7.Робота з файлами, збереження даних в файл.

8. Регуляр вираження і функції для роботи з ними.

.9. Cookies та сесії, авторизація на сайті, організація доступу до розділів сайту за допомогою сесії, ролі користувачів.

10. Реляційні бази даних. Робота з базою даних MySql: проектування, створення, нормалізація і оптимізація. Інструменти для роботи з Базою Даних.

11. Використання функцій в SQL. Практика складних запитів.

12. Взаємодія клієнта і сервера. AJAX, JSON, XML. Взаємодія з віддаленими серверами, CURL.

13. Об'єктно-орієнтоване програмування: класи і об'єкти, спадкування, поліморфізм, інкапсуляція даних, перевантаження методів, магічні методи, анонімні функції.

14. Генерація PDF, Excel, CSV. Завантаження даних на сайт з файлу.

15. Git репозиторій і командна робота над кодом.

16. Огляд основних CMS і фреймворк.

17. Парадигма MVC: model, view, controller. Практика використання на реальному комерційному проекті.

18. Робота над власними PHP проектами.